Aktiviteter

På grund av pågående pandemi kan inte föreningen genomföra några gruppaktiviteter just nu men hoppas att kunna starta med utomhusaktiviteter  i april månad .


Planerade aktiviteter är: studiebesök, gruppträffar, fysisk träning och volontärarbete i frivilligorganisationer som föreningen har avtal med.