Aktiviteter

IKF flyttar till ny lokal i augusti -22.

Verksamheten är öppen för medlemmar från 17 augusti.


Planerade aktiviteter är: studiebesök, gruppträffar, fysisk träning och volontärarbete i frivilligorganisationer som föreningen har avtal med.


Nya ideer blir möjliga i den miljö som finns runt om vår nya lokal.