Välkommen till IKF

Internationella kvinnoföreningen i Linköping


Internationella Kvinnoföreningen i Linköping - IKF är en förening för alla kvinnor oavsett ålder, nationalitet och religionstillhörighet.


Som medlem i föreningen  får du del av av gemenskap med andra kvinnor, kulturellt utbyte och möjlighet att verka för jämställdhet, integration med mera. 


I våra aktiviteter ingår studiebesök, gruppträffar med varierande innehåll, fysisk aktivitet, volontärarbete inom andra frivilligorganisationer med mera. Verksamheten utvecklas ständigt så var med och påverka!


Välkommen och besök oss, vi finns för dig!