Vill du bli medlem får du
- deltaga I alla våra aktiviteter, resor, fester .
- hyra lokalen  kvällar och helger till en kostnad av 500:- / gång

icke medlemmar 800;- / kväll, helg

Vem kan bli medlem?

IKF är öppet för alla kvinnor, barn och familjer

Vad kostar det?

Medlemsavgifter är 175:- / år
För en familj 250:- kr / år

Du kan betala medlemsavgifter på IKF eller via banken på Plusgiro 18771 – 6

Betalar du på plusgiro uppge namn och adress